دانلود رایگان فیلم آموزش جامع زیست کنکور

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 06 ژوئن 2018

فیلم های آموزشی رایگان آموزش جامع زیست کنکور رو براتون آماده کردیم و میتونین این فیلم ها رو به صورت رایگان از همراه کنکور دانلود کنین.مدرس پوریا رحیمی دبیر برجسته زیست کنکور کشور.دانلود در ادامه مطلب

فیلم آموزش دروس پایه و پیش دانشگاهی زیست کنکور کنکور توسط جناب آقای پوریا رحیمی به صورت رایگان برای شما آماده دانلود شده و میتونین این فیلم ها رو از سایت همراه کنکور دانلود کنین.

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

دانلود جزوه زیست جلسه ۱

 

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۲ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۸۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۹۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۱۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۴۶ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۱۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۱۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۶ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۱۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۸۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۰ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۴۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۵۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۱۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۵۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۵۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۲۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۲ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۰۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۷۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۸ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۷۶۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۸۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۲۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۹۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۲۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۰ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۳۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۳ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۱۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۶ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۶۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۳۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۷ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۷ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۲۴۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۱ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۱۸۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۲۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۸ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۹۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۳۰ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۵۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۵ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۳۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۹ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۹۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۴۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۱ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۳ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت بالا (۷۵ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۱ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۸ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت عالی (۴۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۲ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۹۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۳ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۰۸ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۳ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۴ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۰ مگابایت)

دانلود جزوه جلسه ۵۴ زیست

 

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۷۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۰ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۵ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۲۱ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت بالا (۵۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۶ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۲ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت عالی (۶۰۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۷ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت عالی (۳۸۶ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت بالا (۴۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۸ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۱۶ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت عالی (۷۱۴ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۹ مگابایت)

دانلود قسمت ۵۹ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۷ مگابایت)

دانلود جزوه جلسه ۵۹ زیست

 

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت عالی (۵۳۷ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت بالا (۶۲ مگابایت)

دانلود قسمت ۶۰ آموزش زیست با کیفیت متوسط (۲۴ مگابایت)

 

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۶۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۷۹ آموزش با کیفیت متوسط

دانلود جزوه

 

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۲ آموزش با کیفیت متوسط

 


جلسه ٨٣ فصل ۵ پیش دانشگاهی- ژنتیک جمعیت (قسمت اول) نکاتی که از ژنتیک فصل ٨ پیش لازم هست لابه لای فیلم تدریس میشه. ٠٨٣ مدت زمان:٣٢ دقیقه و ٢٩ ثانیه. *روخوانی ٢ صفحه اول فصل ۵ و اشاره به نکات مهم.(خودمان باید کتاب را کامل بخوانیم). *فرض میکنیم A و a آللهای غالب و مغلوب نسبت به یک صفت باشند.فراوانی آلل A را با (p= F(A و فراوانی آلل a را با (q=F(a نشان می دهیم. *روابط مهم: p+q=١ و p^٢+٢pq+q^٢=١ *در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq.(توجه کنید ٢ در ٢pq فراموش نشود). راه حل مسائل ژنتیک جمعیت (در اتوزومی ها): ١)اگر فراوانی آلل را داده باشند: مثلا فراوانی آلل غالب را داده باشد, آن را از ١ کم میکنیم و فراوانی آلل مغلوب را بدست می آوریم. ٢)فراوانی آلل را نداده باشد: I)جامعه متعادل باشد:از q^٢ که افراد مغلوب است q را بدست می اوریم و آن را از ١ کم میکنیم و فراوانی آلل غالب را بدست می آوریم. II) حالتی که نمی دانیم جامعه متعادل است یا نه(هر جامعه ای که باشد): F(A)=((AA٢)+(Aa١)+(aa٠))/٢k F(a)=((AA٠)+(Aa١)+(aa*٢))/٢k ##توضیح ٢k در مخرج فرمولهای بالا: k تعداد افراد جمعیت است و ٢ برای اینکه هر فرد برای بروز صفاتش به دو آلل نیاز دارد. ##توضیح جامعه متعادل:از q^٢ جذر می گیریم و q را بدست می آوریم سپس p را بدست می آوریم بعد با توجه به p و q حساب میکنیم ببینیم تعداد افرادی که به ما داده درسته یا نه. مثلا: ١۶% افراد جامعه مغلوبند: با این حساب افراد غالب خالص(AA) بدست می آید ٣۶% اگر در اطلاعات مسئله به جای ٣۶% مثلا گفته بود ٣۴% یعنی جامعه متعادل “نیست”. مثال)اگر فراوانی افرادمغلوب در جمعیتی در حال تعادل برابر ١۶% باشد نسبت افراد ناقل به خالص چیست؟ توجه:افراد غالب:AA+aa و افراد ناقل(َaA) توجه:در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq. جواب:١٢/١٣(١٢ بر ١٣) مثال)اگر صفت بال پروانه ای از رابطه غالب و مغلوبی پیروی کند و فراوانی آللها بصورت L=٣/۴ و l=١/۴ باشد, در جمعیتی در حال تعادل فراوانی ژنوتیپ خالص مغلوب چقدر کمتر از فراوانی ژنوتیپ ناخالص است؟ توجه:در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq. جواب:۵/١۶ مثال)در جمعیتی در حال تعادل, تعداد زنان و مردان برابرند.اگر فراوانی ژن تالاسمی(اتوزومی مغلوب) ٠,٠۵ باشد, فراوانی زنان ناقل این جمعیت چقدر است؟ جواب: p=١-٠,٠۵=٠.٩۵ , q=٠.٠۵ ١/٢٢٠,٠۵*٠.٩۵= ۴.٧۵% ##توجه: به ١/٢ ضرب کردیم چون نصف جمعیت زن است پس احتمال زن بودن ١/٢ است. مثال)اگر فراوانی آلل کوررنگی (وابسته به X مغلوب) در یک جامعه ٠,٢ باشد, چه نسبتی از زنهای این جامعه بیمارند؟چه نسبتی از مردهای این جامعه بیمارند؟ نکته:در قسمت اول سوال چون پرسیده چه نسبتی از زنها نباید به ١/٢ ضرب کنیم, چون خودش محدود کرده به زنها.,ولی در قسمت دوم مردها در کل جامعه مد نظر هستند پس باید در ١/٢ ضرب کرد. نکته:الل تالاسمی فقط روی کروموزوم X است و مردها فقط یک X دارند بنابراین یک آلل تالاسمی دارند. جواب قسمت اول: ٠,٢٠,٢=٠.٠۴ جواب قسمت دوم: ١/٢٠,٢=٠.١ مثال)اگر فراوانی افراد با نرمه گوش آزاد (غالب اتوزومی) , ٩١% باشد, مطلوبست پسران با نرمه گوش ازاد؟ جواب: غالب ٩١% پس مغلوب ٩% فراوانی آلل مغلوب ٠,٣ بنابراین: پسر با نرمه گوش آزاد ناخالص= ١/٢٢٠,٧*٠.٣=٠.٢١ —جواب نهایی ٠.٢١ مثال)در یک جامعه متعادل فراوانی A=٠,۵ , B=٠.٢,O=٠.٣ است چه نسبتی از افراد جامعه حداقل یک آلل A دارند؟ نکته:برای گروه خونی سه نوع آلل باید روی دو جایگاه قرار بگیرند تا گروه خونی تعریف شود. توجه:در ژنتیک جمعیت هر جا ناخالص دیدیم می نویسیم ٢pq. جواب: ٧۵%=(٢٠,۵٠,٣)+(AA+AB+AO=٠.۵^٢+(٢٠,۵٠,٢

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۳ آموزش با کیفیت متوسط

دانلود جزوه

 

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۸۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۹۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۷ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۸ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۰۹ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۱۰ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۰ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۰ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۱۱ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۱ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۱ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۱۲ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۲ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۲ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۱۳ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۳ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۳ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۱۴ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۴ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۴ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۱۵ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۵ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۵ آموزش با کیفیت متوسط

 

دانلود قسمت ۱۱۶ آموزش با کیفیت عالی

دانلود قسمت ۱۱۶ آموزش با کیفیت بالا

دانلود قسمت ۱۱۶ آموزش با کیفیت متوسط

 

Article source: http://www.hkonkoor.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%DA%A9/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش طراحی سیاه قلم فضا و محیط ها آموزش طراحی سیاه قلم محیط های مورد استفاده در بازی ، انیمیشن و فیلم ها آموزش طراحی و نقاشی دستی سیاه قلم طراحی های صنعتی آموزش طراحی سیاه قلم بسیار با کیفیت یک سرباز زره پوش بوسیله Photoshop
     

با مشاهده این کورس آموزشی طراحی سیاه قلم برای نقاشی محیط ها و یا همان Environ...

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور طراحی سیاه قلم محیط های مختلف ...

با وجود ظهور نرم افزارهای کامپیوتری برای انجام طراحی های صنعتی و تجاری هنوز ه...

در این کورس آموزشی نقاشی دیجیتال افسانه ای آقای آنتونی جونز تکنیک های ویژه خو...

     
11,000 تومان خرید آموزش طراحی سیاه قلم فضا و محیط ها 11,000 تومان خرید آموزش طراحی سیاه قلم محیط های مورد استفاده در بازی ، انیمیشن و فیلم ها 11,000 تومان خرید آموزش طراحی و نقاشی دستی سیاه قلم طراحی های صنعتی 8,800 تومان خرید آموزش طراحی سیاه قلم بسیار با کیفیت یک سرباز زره پوش بوسیله Photoshop
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش طراحی Thumbnail های سیاه قلم بوسیله فتوشاپ آموزش رسم طرحهای سیاه قلم اجسام مختلف در نرم افزار Illustrator آموزش طراحی پرتره های سیاه قلم آموزش کامل و کاربردی طراحی سیاه قلم
     

 با مشاهده این کورس آموزشی تکنیک ها و ابزارهای فتوشاپ را برای طراحی تصاو...

آموزش رسم کردن طرح سیاه قلم اجسام مختلف در نرم افزار Illustrator

آموزش تکنیک های طراحی پرتره از مدلهای زنده و نکاتی در رابطه با سایه زنی آنها

آموزش مبانی ایجاد طرحهای سیاه قلم و طراحی و نقاشی این طرح ها

     
11,000 تومان خرید آموزش طراحی Thumbnail های سیاه قلم بوسیله فتوشاپ 10,000 تومان خرید آموزش رسم طرحهای سیاه قلم اجسام مختلف در نرم افزار Illustrator 10,000 تومان خرید آموزش طراحی پرتره های سیاه قلم 10,000 تومان خرید آموزش کامل و کاربردی طراحی سیاه قلم
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش رسم و طراحی مبتنی بر طرحهای سیاه قلم در Illustrator آموزش استفاده از فتوشاپ برای تبدیل طرح های سیاه قلم به نقاشی های دیجیتال کامل ، رنگ آمیزی و نورپردازی شده مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال
     

آموزش ایجاد کردن انواع طرح های گرافیکی در نرم افزار Illustrator

محصول موسسه آموزشی Digital Tutors و بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایل های تمرینی

چهره دوستان و عزیزان خود را به زیباترین شکل ممکن نقاشی کنید !!!

چهره دوستان و عزیزان خود را به زیباترین شکل ممکن نقاشی کنید !!!

     
10,000 تومان خرید آموزش رسم و طراحی مبتنی بر طرحهای سیاه قلم در Illustrator 10,000 تومان خرید آموزش استفاده از فتوشاپ برای تبدیل طرح های سیاه قلم به نقاشی های دیجیتال کامل ، رنگ آمیزی و نورپردازی شده 10,000 تومان خرید مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال 9,900 تومان خرید مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش سیاه قلم- 532 ساعت سیاه قلم فیروزه ای F673 دستبندسیاه قلم F448 نیم ست سیاه قلم قرمز B873
     

شماره مجوز: 8-00093-023578

ساعت دستبندی تیتانیوم سیاه قلم طرح گل نگین فیروزه ای.همراه با باتری ساعت

دستبندسنتی سیاه قلم نگین دار با سنگ های رنگی سبز وقرمز

سرویس نیم ست سیاه قلم سنتی اشک قرمز.(گردنبندوگوشواره)

     
10,000 تومان خرید آموزش سیاه قلم- 532 34,000 تومان خرید ساعت سیاه قلم فیروزه ای F673 24,500 تومان خرید دستبندسیاه قلم F448 24,500 تومان خرید نیم ست سیاه قلم قرمز  B873
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گوشواره سیاه قلم سبز B442 گردنبندسیاه قلم فیروزه B559 گردنبندسیاه قلم قرمز B562 گردنبندسیاه قلم سبز B561
     

گوشواره تیتانیوم سنتی سیاه قلم سبز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم فیروزه

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم سبز

     
12,500 تومان خرید گوشواره سیاه قلم سبز B442 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم فیروزه B559 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B562 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم سبز B561
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گردنبندسیاه قلم قرمز B560 گردنبندسیاه قلم قرمز B558 گردنبندسیاه قلم فیروزه B555 گردنبندسیاه قلم فیروزه B553
     

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم فیروزه

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم فیروزه

     
13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B560 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B558 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم فیروزه B555 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم فیروزه B553
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گردنبندسیاه قلم قرمز B552 گردنبندسیاه قلم قرمز B325 گردنبندسیاه قلم قرمز B324 گردنبندسیاه قلم قرمز B323
     

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم قرمز

     
13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B552 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B325 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B324 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B323
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گوشواره سیاه قلم فیروزه M463 گوشواره سیاه قلم فیروزه M301 گردنبندسیاه قلم مشکی B322 گردنبندسیاه قلم مشکی B321
     

گوشواره تیتانیوم سیاه قلم فیروزه بانگین های آبی

گوشواره تیتانیوم سیاه قلم فیروزه نگین دار

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم مشکی

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم مشکی

     
12,500 تومان خرید گوشواره سیاه قلم فیروزه M463 10,500 تومان خرید گوشواره سیاه قلم فیروزه  M301 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم مشکی B322 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم مشکی B321
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گردنبندسیاه قلم مشکی B320 گردنبند سیاه قلم قرمز H235 آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم طبیعت بی جان - اورجینال آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره-اورجینال
     

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم مشکی

گردنبند تیتانیوم گل سیاه قلم نگین قرمز

سیاه قلم از علاقمندی های نقاشان و دستداران هنر نقاشی است

منظور از نقاشی سیاه قلم،استفاده از ذغال و مداد کنته در کشیدن طرح وطراحی چهره است

     
14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم مشکی B320 21,000 تومان خرید گردنبند سیاه قلم قرمز  H235 16,000 تومان خرید آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم طبیعت بی جان - اورجینال 18,000 تومان خرید آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره-اورجینال
     
     
               
عکس محصول      
     
مدال وزنجیر سیاه قلم F306      
     

مدال وزنجیر تیتانیوم سیاه قلم سنتی نگین دودی طرح گل

     
     
14,500 تومان خرید مدال وزنجیر سیاه قلم  F306

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code