آموزش طراحی سیاه قلم چشم | دانلود آموزش سیاه قلم

نوشته شده در موضوع دسته‌بندی نشده در 04 سپتامبر 2017


 سیاه قلم

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش
طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


آموزش
طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – اورجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – اورجینال

 
 
 

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

از سطح مقدماتی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته
توسط استاد عباس بهنیا

از سطح مقدماتی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته
توسط استاد عباس بهنیا

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – اورجینال


مجموعه آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و دارای گارانتی
– اورجینال

 
 
 

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

از سطح مقدماتی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته
توسط استاد عباس بهنیا

آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش نقاشی و سیاه قلم – جدید و دارای گارانتی – اورجینال


آموزش نقاشی تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و دارای گارانتی –
اورجینال


آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره- جدید و دارای گارانتی –
اورجینال


مجموعه آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و دارای گارانتی
– اورجینال

 
 
 

آموزش گام به گام سیاه قلم به صورت مبتدی تا حرفه ای

توسط استاد علی کشاورز نقاش معاصر ایران

توسط استاد علی کشاورز نقاش معاصر ایران

آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره- جدید و دارای گارانتی –
اورجینال


آموزش نقاشی تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و دارای گارانتی –
اورجینال


آموزش نقاشی و سیاه قلم – جدید و دارای گارانتی – اورجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – جدید و دارای گارانتی
– اورجینال

 
 
 

توسط استاد علی کشاورز نقاش معاصر ایران

توسط استاد علی کشاورز نقاش معاصر ایران

آموزش گام به گام سیاه قلم به صورت مبتدی تا حرفه ای

آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – جدید و کامل –
اورجینال

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD – جدید
و دارای گارانتی – اورجینال


مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD – جدید
و دارای گارانتی – اورجینال


آموزش طراحی سیاه قلم از مدل Drawing from a indication (دوبله فارسی)
– جدید و دارای گارانتی – اورجینال


آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و دارای گارانتی

 
 
 

چهره دوستان و عزیزان خود را به زیباترین شکل ممکن نقاشی کنید !!!

چهره دوستان و عزیزان خود را به زیباترین شکل ممکن نقاشی کنید !!!

طراحی از هنرهاییست که حتی قبل از استفاده از زبان و خط در روحیه
انسان بوده است

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD – جدید
و کامل – اورجینال


آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و کامل – اورجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – جدید و کامل –
اورجینال


آموزش طراحی سیاه قلم از مدل Drawing from a indication (دوبله فارسی)
– جدید و کامل – اورجینال

 
 
 

چهره دوستان و عزیزان خود را به زیباترین شکل ممکن نقاشی کنید !!!

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و کامل – اورجینال

آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – جدید و کامل –
اورجینال

طراحی از هنرهاییست که حتی قبل از استفاده از زبان و خط در روحیه
انسان بوده است

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – جدید و کامل – اورجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – جدید و کامل –
اورجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم چهره – اوریجینال


آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اوریجینال

 
 
 

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال

از سطح مقدماتی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته
توسط استاد عباس بهنیا

آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم چهره – اوریجینال

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره – اوریجینال

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش نقاشی سیاه قلم چهره/اورجینال


آموزش طراحی سیاه قلم /اورجینال


خرید آموزش نقاشی سیاه قلم چهره /اورجینال


آموزش طراحی سیاه قلم طبیعت/اورجینال

 
 
 

آموزش نقاشی سیاه قلم چهره/اورجینال

آموزش طراحی سیاه قلم /اورجینال

خرید آموزش نقاشی سیاه قلم چهره /اورجینال

خریدآموزش طراحی سیاه قلم طبیعت/اورجینال

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش نقاشی تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


مجموعه آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره – اورجینال


آموزش طراحی سیاه قلم طبیعت-اورجینال


آموزش نقاشی سیاه قلم چهره – اورجینال

 
 
 

توسط استاد علی کشاورز نقاش معاصر ایران

آموزش نقاشی و تکنیک سیاه قلم چهره

آموزش طراحی سیاه قلم طبیعت

آموزش نقاشی سیاه قلم چهره

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – جدید و دارای گارانتی


آموزش طراحی سیاه قلم از مدل Drawing from a indication (دوبله فارسی)
– اورجینال


آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم از طبیعت بی جان – اوریجینال


آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – اوریجینال

 
 
 

از سطح مقدماتی تا متوسط و حرفه ای و پیشرفته
توسط استاد عباس بهنیا

طراحی از هنرهاییست که حتی قبل از استفاده از زبان و خط در روحیه
انسان بوده است

آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم از طبیعت بی جان – اوریجینال

آموزش تصویری نقاشی سیاه قلم طبیعت بی جان – اوریجینال

  صفحه:

 

همان طور که در مطلب قبل اشاره کرده بودم , در این مطلب از سایت هنری artily.ir با آموزش قدم به قدم طراحی سیاه قلم چشم با شما همراه هستیم . چشم یکی از اجزای صورت است, شاید زیبا ترین عضو صورت است که هر چه بهتر طراحی شود , نمای طبیعی تر و با احساس تری به چهره می دهد .

در طراحی چشم و اجزای دیگر صورت که در مطالب آینده به آنها می پردازم, نیاز هست که سایه و روشن ها را خیلی ملایم کار کنید, حتی باید از محو کن که یک ابزار کمک طراحی است و از کاغذ لوله شده و فشره که به شکل مداد است استفاده کنیم و سایه ها و اثر مداد را روی کاغذ , پخش و ملایم تر کنیم. در طراحی سیاه قلم چشم باید حوصله و وقت بزارید و با دقت کار کنید. من در این پست از سایت هنری artily.ir یک آموزش سریع برای طراحی چشم قرار دادم, اگه به طراحی علاقه دارید باید کنجکاو باشید , قوانین تئوری طراحی سیاه قلم چشم را فرا بگیرید اما از خلاقیت خود استفاده کنید , به مراحل آموزش طراحی چشم توجه کنید اما جسور باشید و تغییرات دلخواه خود را اعمال کنید , از اینکه ممکن است طراحی شما خراب شود نترسید و آزادانه مداد را روی کاغذ حرکت دهید و طراحی کنید , هر حرکت مداد شما در روی کاغذ, یک تجربه به حساب می آید و مجموع تجارب , از شما یک طراح خوب می سازد… تمرین کنید و تمرین کنید و تمرین کنید! با ادامه آموزش قدم به قدم طرحی سیاه قلم چشم در سایت هنری artily.ir همراه باشید.

آموزش قدم به قدم طراحی سیاه قلم چشم:

مداد های مورد نیاز:

 1. HB
 2. 2B
 3. 4B
 4. 6B

لوازم مورد نیاز:

 1. پاک کن مدادی یا پاک کن خمیری
 2. محو کن
 3. مداد تراش

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

برای طراحی سیاه قلم چشم, می توانید از یک مدل عکس چشم استفاده کنید, به تصویر بالا نگاه کنید , ابتدا با استفاده از مداد HB یک اسکیس یا طرح اولیه از اجزای چشم روی کاغذ رسم کنید. تمامی خطوط را به حالت خیلی کم رنگ رسم کنید. حتی یک قسمت که حاصل انعکاس نور در روی چشم هست را هم رسم کنید.

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

در این قسمت با استفاده از مداد 2B بخش رنگی چشم که در تصویر بالا مشاهده می کنید را رنگ کنید و با استفاده از محو کن , روی آن کشیده و محو کنید . قسمت مردمک چشم را هم با استفاده از مداد با سختی نوک  B6 کاملا تیره کنید

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

در این مرحله از آموزش طراحی چشم, با استفاده از مداد 4B خط هایی را در روی قسمت رنگی چشم ایحاد کنید, مداد باید کاملا نوک تیز باشد و خط ها را از جهت مرکز چشم به طرف بیرون رسم کنید , (تصویر بالا)

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

سپس مطابق با تصویر بالا , قسمت خالی بین بخش رنگی چشم و مردمک چشم را با استفاده از مداد 4B پر کرده و با استفاده از محو کن , آن را محو می کنیم . قسمت دور گردی چشم را با مداد 2B خط حاشیه می کشیم و کمی پر رنگ می کنیم . اینجا از محو کن استفاده نکنید.

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

در این مرحله از آموزش طراحی سیاه قلم چشم در ARTILY.IR, با استفاده از مداد 2B  از خط حاشیه دور چشم که در مرحله قبل رسم کردیم,  به سمت داخل چشم سایه می زنیم ( به تصویر بالا دقت کنید) سپس با استفاده از محو کن , آن را محو می کنیم .

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

به تصویر بالا نگاه کنید, با استفاده از پاک کن مدادی و یا پاک کن خمیری که نوک آن را با دست تیز کرده اید , قسمت هایی از خطوط روی چشم را کم رنگ می کنید . این کار را با فشار ملایم و آرام انجام دهید که کار خراب نشود , جاهایی که باید کمی روشن شوند در تصویر بالا قابل مشاهده است .

نکته:

در هنگام انجام مراحل طراحی چشم , شما باید به هر قسمت فکر کنید و کنجکاو باشید و برای آن دلیل پیدا کنید و سپس طراحی کنید. اگر دیکته وار مراحل را انجام دهید هرگز به تجربه دست پیدا نمی کنید…

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

در این مرحله , شروع کنید به سایه پردازی قسمت های مختلف چشم می کنیم.(تصویر بالا) گوشه های قسمت سفیدی چشم را سایه بزنید ( از این قسمت به بعد اهمیت طراحی از روی مدل واقعی یا عکس مدل واقعی چشم, نمایان می شود) بالای پلک چشم را باید طبق آموزش طراحی کره سایه بزنید تا شکل گرد و برجسته بودن پیدا کند , سایه هایی را که ایجاد می کنید را باید با استفاده از محو کن , صاف و یکدست کنید. به سایه هایی را که من در گوشه های چشم رسم کردم توجه کنید, سایه ها از روی مدل واقعی خیلی راحت تر قابل طراحی هستند.( ابرو در این آموزش فقط برای مثال است و روی ابرو کار نشده است. در قسمت های بعد آموزش طراحی ابرو نیز خواهیم داشت)

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

در این مرحله از آموزش , به طراحی مژه ها می پردازیم. همان طور که در تصویر بالا می بینید , یک خط در قسمت پایین چشم اضافه شده که این خط در واقع ضخامت پلک پایین و نیز محل رویش مژه های پایین چشم است . همان قسمتی که خانم ها مداد چشم و یا سرمه می کشند و این بخش در طراحی چشم بسیار مهم است.مژه ها را با استفاده از مداد 2B و با فشار کم به مداد اسکیس بزنید .( نوک مداد شما باید کاملا تیز باشد تا خط هایی بسیار نازک ایجاد کند) وقتی که فرم مژه ها شکل گرفت با استفاده از مداد 6B آنها را پر رنگ یا تیره کنید. نکته ای که قابل ذکر هست اینکه مژه ها را طوری طراحی کنید که به حالت ریمل زده و به هم چسبیده به نظر برسند . این کار طرارحی چشم خانم ها را زیبا تر می کند.

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

آموزش طراحی سیاه قلم چشم

تصویر بالا را ببینید , مژه های پایین چشم و نیز همان خط پایین چشم که خانم ها ریمل می زنند, رسم شده اند . کار طراحی چشم تقریبا تمام است . مداد محبوب من یعنی  6B را بردارید و قسمت های تیره و نیز خطوط را تیره تر کنید . با این کار کنتراست تصویر بالا رفته و حالت زنده تری پیدا می کند. به تصویر بالا نگاه کنید, با مداد بازی کنید یا مداد را روی کاغذ برقصانید اما زیاده روی نکنید . اگر شما محل شکل گرفتن سایه و روشنها در روی چشم را کشف کنید , این برای شما به شکل یک قانون در آمده و اجازه طراحی هر گونه چشم را به شما می دهد. طراحی چشم, شاید کمی پیچیده به نظر برسد اما بعد از اینکه طبق مراحل ,چهار یا پنج بار طراحی چشم را انجام دهید, دیگر پیچیده نخواهد بود , فقط تمرین کنید, اگر علاقه دارید فقط تمرین کنید. با آموزش های بعدی من در سایت هنری artily.ir همراه باشید.موفق باشید.

Article source: http://www.artily.ir/223/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85

Article source: http://niello.blog0.ir/2016/09/01/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%DA%86%D8%B4%D9%85/

               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش طراحی سیاه قلم فضا و محیط ها آموزش طراحی سیاه قلم محیط های مورد استفاده در بازی ، انیمیشن و فیلم ها آموزش طراحی و نقاشی دستی سیاه قلم طراحی های صنعتی آموزش طراحی سیاه قلم بسیار با کیفیت یک سرباز زره پوش بوسیله Photoshop
     

با مشاهده این کورس آموزشی طراحی سیاه قلم برای نقاشی محیط ها و یا همان Environ...

با مشاهده این کورس آموزشی یاد می گیرید که چطور طراحی سیاه قلم محیط های مختلف ...

با وجود ظهور نرم افزارهای کامپیوتری برای انجام طراحی های صنعتی و تجاری هنوز ه...

در این کورس آموزشی نقاشی دیجیتال افسانه ای آقای آنتونی جونز تکنیک های ویژه خو...

     
11,000 تومان خرید آموزش طراحی سیاه قلم فضا و محیط ها 11,000 تومان خرید آموزش طراحی سیاه قلم محیط های مورد استفاده در بازی ، انیمیشن و فیلم ها 11,000 تومان خرید آموزش طراحی و نقاشی دستی سیاه قلم طراحی های صنعتی 8,800 تومان خرید آموزش طراحی سیاه قلم بسیار با کیفیت یک سرباز زره پوش بوسیله Photoshop
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش طراحی Thumbnail های سیاه قلم بوسیله فتوشاپ آموزش رسم طرحهای سیاه قلم اجسام مختلف در نرم افزار Illustrator آموزش طراحی پرتره های سیاه قلم آموزش کامل و کاربردی طراحی سیاه قلم
     

 با مشاهده این کورس آموزشی تکنیک ها و ابزارهای فتوشاپ را برای طراحی تصاو...

آموزش رسم کردن طرح سیاه قلم اجسام مختلف در نرم افزار Illustrator

آموزش تکنیک های طراحی پرتره از مدلهای زنده و نکاتی در رابطه با سایه زنی آنها

آموزش مبانی ایجاد طرحهای سیاه قلم و طراحی و نقاشی این طرح ها

     
11,000 تومان خرید آموزش طراحی Thumbnail های سیاه قلم بوسیله فتوشاپ 10,000 تومان خرید آموزش رسم طرحهای سیاه قلم اجسام مختلف در نرم افزار Illustrator 10,000 تومان خرید آموزش طراحی پرتره های سیاه قلم 10,000 تومان خرید آموزش کامل و کاربردی طراحی سیاه قلم
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش رسم و طراحی مبتنی بر طرحهای سیاه قلم در Illustrator آموزش استفاده از فتوشاپ برای تبدیل طرح های سیاه قلم به نقاشی های دیجیتال کامل ، رنگ آمیزی و نورپردازی شده مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال
     

آموزش ایجاد کردن انواع طرح های گرافیکی در نرم افزار Illustrator

محصول موسسه آموزشی Digital Tutors و بر روی 1 حلقه DVD به همراه فایل های تمرینی

چهره دوستان و عزیزان خود را به زیباترین شکل ممکن نقاشی کنید !!!

چهره دوستان و عزیزان خود را به زیباترین شکل ممکن نقاشی کنید !!!

     
10,000 تومان خرید آموزش رسم و طراحی مبتنی بر طرحهای سیاه قلم در Illustrator 10,000 تومان خرید آموزش استفاده از فتوشاپ برای تبدیل طرح های سیاه قلم به نقاشی های دیجیتال کامل ، رنگ آمیزی و نورپردازی شده 10,000 تومان خرید مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال 9,900 تومان خرید مجموعه فوق العاده آموزش نقاشی (تکنیک سیاه قلم چهره) 2DVD /اورجینال
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
آموزش سیاه قلم- 532 ساعت سیاه قلم فیروزه ای F673 دستبندسیاه قلم F448 نیم ست سیاه قلم قرمز B873
     

شماره مجوز: 8-00093-023578

ساعت دستبندی تیتانیوم سیاه قلم طرح گل نگین فیروزه ای.همراه با باتری ساعت

دستبندسنتی سیاه قلم نگین دار با سنگ های رنگی سبز وقرمز

سرویس نیم ست سیاه قلم سنتی اشک قرمز.(گردنبندوگوشواره)

     
10,000 تومان خرید آموزش سیاه قلم- 532 34,000 تومان خرید ساعت سیاه قلم فیروزه ای F673 24,500 تومان خرید دستبندسیاه قلم F448 24,500 تومان خرید نیم ست سیاه قلم قرمز B873
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گوشواره سیاه قلم سبز B442 گردنبندسیاه قلم فیروزه B559 گردنبندسیاه قلم قرمز B562 گردنبندسیاه قلم سبز B561
     

گوشواره تیتانیوم سنتی سیاه قلم سبز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم فیروزه

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم سبز

     
12,500 تومان خرید گوشواره سیاه قلم سبز B442 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم فیروزه B559 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B562 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم سبز B561
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گردنبندسیاه قلم قرمز B560 گردنبندسیاه قلم قرمز B558 گردنبندسیاه قلم فیروزه B555 گردنبندسیاه قلم فیروزه B553
     

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم فیروزه

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم فیروزه

     
13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B560 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B558 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم فیروزه B555 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم فیروزه B553
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گردنبندسیاه قلم قرمز B552 گردنبندسیاه قلم قرمز B325 گردنبندسیاه قلم قرمز B324 گردنبندسیاه قلم قرمز B323
     

گردنبند تیتانیوم سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم قرمز

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم قرمز

     
13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B552 13,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B325 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B324 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم قرمز B323
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گوشواره سیاه قلم فیروزه M463 گوشواره سیاه قلم فیروزه M301 گردنبندسیاه قلم مشکی B322 گردنبندسیاه قلم مشکی B321
     

گوشواره تیتانیوم سیاه قلم فیروزه بانگین های آبی

گوشواره تیتانیوم سیاه قلم فیروزه نگین دار

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم مشکی

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم مشکی

     
12,500 تومان خرید گوشواره سیاه قلم فیروزه M463 10,500 تومان خرید گوشواره سیاه قلم فیروزه M301 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم مشکی B322 14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم مشکی B321
     
     
               
عکس محصول عکس محصول عکس محصول عکس محصول
     
گردنبندسیاه قلم مشکی B320 گردنبند سیاه قلم قرمز H235 آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم طبیعت بی جان - اورجینال آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره-اورجینال
     

گردنبند تیتانیوم سنتی سیاه قلم مشکی

گردنبند تیتانیوم گل سیاه قلم نگین قرمز

سیاه قلم از علاقمندی های نقاشان و دستداران هنر نقاشی است

منظور از نقاشی سیاه قلم،استفاده از ذغال و مداد کنته در کشیدن طرح وطراحی چهره است

     
14,500 تومان خرید گردنبندسیاه قلم مشکی B320 21,000 تومان خرید گردنبند سیاه قلم قرمز H235 16,000 تومان خرید آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم طبیعت بی جان - اورجینال 18,000 تومان خرید آموزش طراحی تکنیک سیاه قلم چهره-اورجینال
     
     
               
عکس محصول      
     
مدال وزنجیر سیاه قلم F306      
     

مدال وزنجیر تیتانیوم سیاه قلم سنتی نگین دودی طرح گل

     
     
14,500 تومان خرید مدال وزنجیر سیاه قلم F306

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code